Master of Business Administration –  Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe MBA

W ofercie edukacyjnej naszej uczelni znajdziesz szeroki wachlarz kierunków podyplomowych, między innymi z zakresu zarządzania.

Są to także studia MBA, czyli Master of Business Administration – takich kierunków znajdziesz u nas aż 12! Jednym z nich jest wyjątkowo praktyczny i inspirujący kierunek Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia te pozwalają na znaczne poszerzenie zakresu swojej wiedzy, jak i kompetencji zawodowych. Te z kolei pozwolą Ci na umiejętne i efektywne zarządzanie oraz trafne analizowanie i ocenianie predyspozycji oraz potencjału zasobów ludzkich. Jeżeli więc pragniesz rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w sektorze HR, koniecznie wybierz Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi i dołącz do grona naszych studentów!

Master of Business Administration – Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration –  Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych?

Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi na UWE to doskonale skomponowany program nauczania, starannie opracowane harmonogramy oraz wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. W programie kierunku znajdują się zarówno zajęcia teoretyczne, pozwalające na poszerzenie i ugruntowanie zakresu Twojej wiedzy, jak również ćwiczenia, dzięki którym zyskasz pakiet niezbędnych kompetencji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyjątkowych wykładowców, osoby doświadczone i cenione w branży, które w sposób niezwykle ciekawy, przystępny i inspirujący przekazują swoją wiedzę oraz umiejętności. Warto także wiedzieć, że zajęcia na kierunku Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi odbywają się w wygodnej formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy. Dzięki temu z powodzeniem połączysz swoje dalsze kształcenie z obowiązkami zawodowymi, stażem, a nawet podróżami!

Master of Business Administration – Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość