Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Master of Business Administration –  Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe MBA

Studia niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

W ofercie edukacyjnej naszej uczelni znajdziesz szeroki wachlarz kierunków podyplomowych, między innymi z zakresu zarządzania.

Są to także studia MBA, czyli Master of Business Administration – takich kierunków znajdziesz u nas aż 12! Jednym z nich jest wyjątkowo praktyczny i inspirujący kierunek Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia te pozwalają na znaczne poszerzenie zakresu swojej wiedzy, jak i kompetencji zawodowych. Te z kolei pozwolą Ci na umiejętne i efektywne zarządzanie oraz trafne analizowanie i ocenianie predyspozycji oraz potencjału zasobów ludzkich. Jeżeli więc pragniesz rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w sektorze HR, koniecznie wybierz Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi i dołącz do grona naszych studentów!

Master of Business Administration – Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration –  Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych?

Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi na UWE to doskonale skomponowany program nauczania, starannie opracowane harmonogramy oraz wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. W programie kierunku znajdują się zarówno zajęcia teoretyczne, pozwalające na poszerzenie i ugruntowanie zakresu Twojej wiedzy, jak również ćwiczenia, dzięki którym zyskasz pakiet niezbędnych kompetencji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyjątkowych wykładowców, osoby doświadczone i cenione w branży, które w sposób niezwykle ciekawy, przystępny i inspirujący przekazują swoją wiedzę oraz umiejętności. Warto także wiedzieć, że zajęcia na kierunku Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi odbywają się w wygodnej formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy. Dzięki temu z powodzeniem połączysz swoje dalsze kształcenie z obowiązkami zawodowymi, stażem, a nawet podróżami!

Master of Business Administration – Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Program studiów podyplomowych
Master of Business Administration - Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek Master of Business Administration: Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Studiując się na tym kierunku, zdobędziesz umiejętności efektywnego poszukiwania i rekrutowania talentów, stosowania odpowiednich technik rekrutacyjnych oraz budowania skutecznego, wysokiej klasy zespołu.

Na koniec cyklu studiów podyplomowych w Nowym Sączu przewidziane jest fakultatywne spotkanie networkingowe, włączając w to nocleg, kolację i śniadanie.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.