Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Psychologia kliniczna i osobowości Psychologia - studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) jednolite (magisterskie)

Specjalność Psychologia kliniczna i osobowości dostarcza studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej im na samodzielne prowadzenie badań diagnostycznych i sporządzanie opinii do celów leczniczych, orzeczniczych i terapeutycznych.

W jej ramach osoby studiujące psychologię kliniczną i osobowości studia jednolite magisterskie niestacjonarne - RealTime online (hybrydowe) otrzymują szeroką gamę wiedzy i precyzyjnych umiejętności związanych z metodami diagnostycznymi z obszarów takich, jak pomiary struktury osobowości, lęku, temperamentu, ilorazu inteligencji oraz agresji w całym zakresie wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli).

W ofercie naszej uczelni UWE znajdziesz także inne kierunki - m.in. studia psychologia biznesu.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie

Daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu psychologii zdrowia, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychopatologii zaburzeń psychicznych i osobowości, leczenia i profilaktyki uzależnień. Podczas toku studiów studenci nabywają umiejętności postępowania diagnostycznego od tworzenia hipotez, doboru metod i łączenia danych, po formułowanie wniosków diagnostycznych oraz sporządzanie opinii psychologicznych w sposób komunikatywny i zrozumiały dla zleceniodawców.

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i somatycznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. To doskonałe przygotowanie dla osób, które myślą o dalszej edukacji i rozwoju w kierunku psychoterapii.
Po ukończeniu studiów z psychologii klinicznej i osobowości jednolitych magisterskich można szukać pracy w szpitalu (na różnych oddziałach), poradni, ośrodkach interwencyjnych, szpitalu psychiatrycznym, w szkole lub przedszkolu, domu starców, domu dziecka, w sądzie, policji, więzieniach, wojsku, w ośrodkach odwykowych, na uczelni jako wykładowca, w ośrodku badawczym jako badacz, prowadząc własny gabinet jako psychoterapeuta, w pracowni badań psychologicznych, w pracowni badań naukowych, w innych miejscach, gdzie potrzebne jest wsparcie psychologa.

Opłaty

798,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Program studiów jednolitych magisterskich
Kierunek: Psychologia
Specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości

Studia na specjalności Psychologia kliniczna i osobowości na UWE wyróżniają się kompleksowym i atrakcyjnym programem, obejmującym zajęcia prowadzone przez doświadczonych psychologów, którzy zarówno prowadzą swoje prywatne gabinety, jak i zajmują kluczowe stanowiska w swoich dziedzinach. Zajęcia dostosowane są do specyfiki specjalności, zapewniając zarówno wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, jak i umiejętności niezbędne do zrozumienia współczesnych wyzwań społecznych oraz adaptacyjnych. Studenci specjalności Psychologia kliniczna i osobowości biorą udział w zajęciach z języka obcego oraz realizują praktyki zawodowe, które pozwalają im na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego.

Program studiów został AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Forma studiów na UWE

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Zjazd ćwiczeniowy odbywa  się na platformie Cloud Academy™. Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

Raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™. Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu. Praktyki akademickie student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

Masz jakieś pytanie dotyczące Psychologii klinicznej i osobowości studia jednolite magisterskie niestacjonarne - RealTime online (hybrydowe)?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Psychologii.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie online

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i badaniem różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych. Specjaliści w tej dziedzinie pracują nad zrozumieniem przyczyn i mechanizmów tych zaburzeń oraz opracowują strategie terapeutyczne.

Aby zostać psychologiem klinicznym, należy ukończyć studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o dowolnej specjalności, a następnie ukończyć specjalizacje z psychologii klinicznej. Specjalizacja jest to dodatkowa forma kształcenia podyplomowego.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości trwają 5 lat. Jeśli posiadasz już dorobek naukowy na kierunkach pokrewnych do psychologii, który nie jest starszy niż 20 lat, możesz skorzystać z transferu dziekańskiego, dzięki któremu możesz skrócić czas trwania swoich studiów.

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości absolwenci mogą pracować jako psycholog kliniczny w szpitalach, poradniach psychologicznych, ośrodkach terapeutycznych, placówkach edukacyjnych, sądach, firmach farmaceutycznych, instytutach badawczych lub prowadzić własną praktykę terapeutyczną. Mogą także kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podjąć inne ścieżki zawodowe związane z psychologią.

W obecnych czasach coraz większa liczba osób zmagających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i psychicznymi szuka wsparcia i terapii, w związku z czym zapotrzebowanie na psychologów klinicznych stale rośnie, a sam zawód staje się coraz bardziej istotny i znaczący. Co więcej, coraz większa świadomość społeczna na temat znaczenia zdrowia psychicznego przekłada się na rosnące inwestycje w opiekę zdrowotną w tym obszarze.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.