Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Funkcjonalności

System Cloud Academy™ posiada wiele cech i funkcjonalności, dzięki którym zarządzanie uczelnią lub dowolną jednostką edukacyjną staje się przyjemnością!

Wirtualny Dziekanat

Kompleksowa obsługa procesu dydaktycznego przez administrację uczelni, w tym m.in.

 • Moduł rekrutacji
 • Elektroniczna Teczka Studenta 
 • Elektroniczna Obiegówka
 • Tworzenie planów na bazie efektów uczelnia się 
 • Narzędzie tworzenia i zarządzania harmonogramami zajęć
 • Zarządzanie płatnościami studenckimi
 • Ewaluacja jakości kształcenia
 • Rozliczanie działań dydaktycznych wykładowców
 • Publikacja ogłoszeń, zarządzeń i regulaminów
 • Eksport danych do POL-on, ORPPD, JSA i Antyplagiat
 • mLegitymacja 
 • Generowanie 150 rodzajów dokumentów
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • Elektroniczna Pieczęć Uczelni

Strefa Studenta

Kompleksowe zarządzanie studiami przez studenta za pomocą smartfona poprzez spersonalizowane konto z warstwą wizualną wzorowaną na Facebooku, w tym:

 • Bieżące aktualności z życia uczelni
 • System powiadomień o nowych zdarzeniach dydaktycznych
 • Podgląd planów, harmonogramów, sylabusów, ocen, obecności itp.
 • Stały kontakt z wykładowcami i administracją uczelni
 • Elektroniczne składanie podań i wniosków
 • Wypełnianie i przesyłanie testów, zadań oraz ankiet
 • Możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach zdalnych i ich odtwarzania offline dowolną ilość razy
 • Zarządzanie płatnościami
 • Przesyłanie prac dyplomowych

Strefa Wykładowcy

Kompleksowe zarządzanie dydaktyką i działalnością badawczą przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA wzorowaną na Facebooku, w tym:

 

 • Bieżące aktualności z życia uczelni
 • Podgląd planów studiów, harmonogramów, sylabusów, efektów kształcenia itp
 • Zarządzanie materiałami dydaktycznymi
 • Moduł tworzenia i oceny testów i zadań
 • Dzienniki obecności i ocen
 • Prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość 
 • Tworzenie i przesyłanie protokołów
 • Generowanie sylabusów na bazie efektów uczelnia
 • Ocena i recenzja prac dyplomowych
 • Bieżący kontakt ze studentami
 • Dostęp do zarządzeń i regulaminów 
 • Monitoring wykonania pensum
 • Składanie wniosków o delegację, urlop itp

Kadry

Obsługa kadrowa pracowników dydaktycznych oraz administracji, w tym:

 • Zarządzanie pracą jednostek uczelni
 • Rejestr danych pracowników
 • Zarządzanie umowami, w tym obieg wniosków o umowę
 • Rozliczanie pensum
 • Urlopy i delegacje
 • Zarządzanie czasem pracy

 

Finanse

Kompleksowa obsługa finansowa uczelni, w tym:

 • Zarządzanie wpłatami i należnościami studentów
 • Tworzenie i zarządzanie projektami
 • Zarządzanie Stypendiami
 • Możliwość budżetowania działalności jednostek, kierunków, specjalności
 • Panel Zarządczy
 • Moduł Centralnego Raportowania

Panel Zarządczy to narzędzie do strategicznego i operacyjnego zarządzania uczelnią przez władze uczelni. Zapewnia stały dostęp do aktualizowanych na bieżąco zestawień, statystyk i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, w tym:

 • Aktualna liczba kandydatów i studentów 
 • Prognozy przychodów
 • Wykaz zaległości w opłatach czesnego 
 • Analiza kosztów 
 • Braki w pensum

Powyższe dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy itd.
 

Multitransmisja

Największa innowacja w systemie dająca możliwość realizacji zajęć na odległość w pełni interaktywnej formie dzięki przekazowi wielu strumieni danych widocznych dla uczestników w osobnych oknach. Osoba prowadząca ma może w trakcie zajęć używać jednocześnie wielu materiałów i pomocy dydaktycznych np.:

 • prezentacji
 • odtwarzacza filmów
 • tablicy multimedialnej
 • notatnika elektronicznego
 • przeglądarki internetowej itd.

W trakcie zajęć uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcą oraz innymi uczestnikami za pomocą czatu lub moduł komunikacji głosowej.
Dzięki powyższym funkcjonalnościom system zapewnia pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym

 

Strefa Mobilna

Dedykowana aplikacja zapewniająca dostęp do najważniejszych funkcjonalności Strefy Studenta oraz Strefa Wykładowcy za pomocą urządzenia mobilnego, w tym m.in:

 • Sprawdzanie aktualności, harmonogramów
 • Wirtualny dziennik i indeks
 • Dostęp online i offline do transmisji z zajęć
 • Materiały dydaktyczne
 • Przesyłanie zadań i prac zaliczeniowych
 • Rozwiązywanie testów
 • Wypełnianie ankiet
 • Składanie podań i wniosków
 • Obsługa płatności
 • Komunikacja z wykładowcami oraz studentami

Strefa Projektów

Kompleksowe wsparcie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć naukowo-badawczych (NCBiR, NCN, Erasmus+, MNiSW itp.) Umożliwia m.in.:

 • Kolportaż informacji o aktualnych i zbliżających się konkursach
 • Wsparcie przy opracowywaniu pomysłu na projekt
 • Kompleksową realizację projektu, w tym m.in:
 • Zarządzanie personelem projektu
 • Planowanie i budżetowanie zadań i etapów
 • Repozytorium plików projektu
 • Generowanie i elektroniczny obieg dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Raporty i zestawienia
 • Wsparcie Centrów Transferu Technologii

Strefa Projektów jest indywidualnie dopasowywana do procesów danej uczelni i może działać jako moduł CloudA lub osobny system, z integrowany z aktualnym oprogramowaniem danej uczelni lub jednostki.
 

Strefa Uczelni Badawczej

 

Narzędzie wspierające działalność naukowo-badawczą uczelni realizowaną w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub dowolnego programu grantowego danej uczelni.

Umożliwia m.in.:

 • Tworzenie różnego typu rejestrów prowadzonej działalności badawczej, w tym POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia
 • Składanie oraz ocenę wniosków, w tym w ramach POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia (tłumaczenie artykułu/monografii, publikacja artykułu, wybitne osiągnięcia, minigrant, dofinansowanie konferencji itp.)
 • Elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem przygotowania oraz oceny wniosków
 • Kompleksowe wsparcie procesu rozliczania przyznanych grantów, w tym elektroniczny obieg dokumentów, rozliczenia, raporty i statystyki itp.

 

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.