Funkcjonalności systemu
Cloud Academy

System Cloud Academy™ posiada wiele funkcjonalności:  nowoczesność, kompleksowość, wygoda. Dzięki niemu wszystko staje się łatwiejsze.

CloudA może działać zarówno samodzielnie, jak i współpracować z innymi systemami na uczelni – tym samym ulepszając ich działanie i zwiększając możliwości. Dlatego warto poznać funkcjonalności systemu Cloud Academy. 
Najważniejsze funkcje Cloud Academy to:
 • system rekrutacji,
 • Wirtualny Dziekanat,
 • intranet i extranet,
 • zaawansowane narzędzie do tworzenia planów i harmonogramów,
 • system ERP (zarządzanie zasobami dydaktycznymi)
 • nowoczesny controlling edukacyjny)
 • innowacyjna platforma nauki na odległość,
 • system do zarządzania działalnością naukowo-badawczą,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów,
 • intuicyjna aplikacja mobilna,
 • wygodna aplikacja do sterowania zamkami elektronicznymi.

Dowiedz się więcej o System Cloud Academy.

funkcje systemu cloud academy

Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat służy do komfortowej obsługi procesu dydaktycznego oraz student przez administrację uczelni. To szybkość działania, wygoda, brak kolejek i wszystkie informacje w jednym miejscu , a w tym m.in.:

 • kartoteka studenta,
 • moduł rekrutacji,
 • ewaluacja jakości kształcenia,
 • rozliczanie działań dydaktycznych wykładowców,
 • publikacja ogłoszeń, zarządzeń i regulaminów,
 • eksport danych do systemu POLON i ORPD,
 • eksport prac do programu antyplagiatowego,
 • tworzenie planów i zarządzanie przedmiotami,
 • tworzenie i zarządzanie harmonogramami zajęć,
 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • zarządzanie zamkami elektronicznymi,
 • tworzenie wydarzeń,
 • generowanie druków studenckich, w tym suplementów i dyplomów,
 • elektroniczną obiegówkę,
 • generowanie aż do 150 rodzajów dokumentów.

Strefa Studenta

CloudA powstał po to, aby ułatwić życie studentów. System wprowadza rozwiązanie przypominające tablicę, która daje użytkownikom szereg interesujących i przydatnych funkcji. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do sieci, a „Strefa Studenta” zapewni takie korzyści i rozwiązania jak:

 • wgląd w aktualności z życia uczelni,
 • powiadomienia o nowych zdarzeniach dydaktycznych,
 • możliwość sprawdzania planów, harmonogramów, sylabusów, ocen, obecności itp.,
 • kontakt z wykładowcami i administracją uczelni,
 • składanie e-podań i e-wniosków,
 • wypełnianie i przesyłanie testów, zadań i ankiet,
 • możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach zdalnych i ich odtwarzania offline dowolną ilość razy,
 • płatności,
 • pisanie i przesyłanie prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Strefa Wykładowcy

Dzięki systemowi CloudA wykładowcy dostają szereg przydatnych funkcji i nowe możliwości – tym samym prowadzenie procesu kształcenia może okazać się jeszcze łatwiejsze i skuteczniejsze! CloudA daje kadrze dydaktycznej zawansowane narzędzia, które można obsługiwać z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. To mnóstwo funkcji, takich jak:

 • sprawdzanie aktualności z życia uczelni,
 • dostęp do planów studiów, harmonogramów, sylabusów i efektów kształcenia,
 • zarządzanie materiałami dydaktycznymi,
 • tworzenie i ocena testów oraz zadań,
 • sprawdzanie i tworzenie dzienników ocen i obecności,
 • możliwość przesyłania protokołów,
 • generowanie sylabusów na bazie KRK;
 • zlecanie, kontrolowanie i ocenianie prac zaliczeniowych,
 • rozliczanie delegacji,
 • wysyłanie rachunków,
 • monitorowanie wykonania pensum,
 • i wiele, wiele innych.

 

Kadry

Dział HR ma ułatwione zadanie dzięki systemowi CloudA. To szereg przydatnych narzędzi i funkcji, które są dostępne z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do sieci . Kompleksowa obsługa pracowników, kontakt z innymi działami uczelni, a także wykonywanie zadań administracyjnych staje się szybsze i proste. Dzięki systemowi Cloud Academy można między innymi:

 • prowadzić rejestr pracowników,
 • rozliczać delegacje,
 • podpisywać umowy,
 • zarządzać wnioskami,
 • tworzyć i kontrolować harmonogramy pracy,
 • dokonywać ocen pracowników,
 • rejestrować czas pracy,
 • prowadzić rejestr płac,
 • prowadzić rejestr zwolnień L4 i urlopów.

Finanse

Obsługa finansowa uczelni jeszcze nigdy nie była tak prosta i wygodna! Wystarczy system CloudA, aby kompleksowo obsługiwać uczelnie w zakresie finansów, w tym w zakresie opłat studenckich czy stypendiów. Na szczególną uwagę zasługuje panel controllingu, dzięki któremu można szybko i skutecznie wskazać braki w każdym obszarze działalności uczelni oraz uzyskać dostęp do szeregu informacji takich jak saldo wpłat studenckich, prognozy przychodów i kosztów, koszty funkcjonowania poszczególnych kierunków i specjalności itd. Dane prezentowane przez system są można podzielić między innymi pod kątem uczelni, dat, studentów, języków czy kierunków. Moduł finansowy jest zintegrowany z systemem finansowo-księgowym uczelni. System CloudA zapewnia kwesturze możliwości w zakresie :

 • zarządzania wpłatami i należnościami studentów;
 • tworzenia i zarządzania projektami,
 • zarządzania stypendiami,
 • planowania i rozliczania działalności jednostek, kierunków i specjalności,
 • tworzenia raportów i statystyk,
 • przeprowadzania kontroli.

Multitransmisja zajęć

System CloudA to również prawdziwa rewolucja w nauczeniu na odległość. Dzięki niemy setki studentów z całego świata może brać czynny udział w tym samych zajęciach. Warto dodać, że trakcie zajęć uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcą oraz innymi uczestnikami za pomocą czatu lub moduł komunikacji głosowej.

Moduł multitransmisji zajęć jest wykorzystywany już od 3 lat zarówno przez WSB-NLU, jak i uczelnie partnerskie. Opinie prowadzących i studentów mówią same za siebie – system sprawdza się doskonale na każdej płaszczyźnie. Osoba prowadząca ma może w trakcie zajęć używać jednocześnie wielu materiałów i pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • prezentacje,
 • filmy,
 • tablice multimedialne,
 • notatniki elektroniczne,
 • przeglądarki internetowe,
 • książki,
 • i wiele, wiele innych.

Strefa Mobilna

CloudA to także aplikacja na urządzenia mobilne dostępna na systemy operacyjne Android oraz iOS. Dostęp dzięki urządzeniom przenośnym ułatwia pracę i naukę, dając wiele możliwości zarówno studentom (Strefa Studenta), jak i wykładowcom (Strefa Wykładowcy).
Strefa Mobilna systemu CloudA daje takie możliwości jak:

 • sprawdzanie aktualności, harmonogramów,
 • dostęp do wirtualnego dziennika i indeksu,
 • komunikacja z wykładowcami oraz studentami,
 • dostęp online i offline do transmisji z zajęć,
 • dostęp do materiałów dydaktycznych,
 • przesyłanie zadań i prac zaliczeniowych,
 • rozwiązywanie testów,
 • wypełnianie ankiet,
 • składanie podań i wniosków,
 • obsługa płatności.

Jedną z kluczowych funkcji aplikacji mobilnej są powiadomienia push informujące studenta o wszelkich nowych zdarzeniach dydaktycznych (nowa ocena, zmiana terminu zajęć, wynik egzaminu itp)

Strefa Projektów

Kompleksowe wsparcie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć naukowo-badawczych (NCBiR, NCN, Erasmus+, MNiSW itp.) Umożliwia m.in.:

 1. Kolportaż informacji o aktualnych i zbliżających się konkursach
 2. Wsparcie przy opracowywaniu pomysłu na projekt
 3. Kompleksową realizację projektu, w tym m.in:
 • Zarządzanie personelem projektu
 • Planowanie i budżetowanie zadań i etapów
 • Repozytorium plików projektu
 • Generowanie i elektroniczny obieg dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Raporty i zestawienia

 4. Wsparcie komercjalizacji produktów projektu (dot. Centrów Transferu Technologii)

Strefa Projektów jest indywidualnie dopasowywana do procesów danej uczelni i może działać jako moduł CloudA lub osobny system, z integrowany z aktualnym oprogramowaniem danej uczelni lub jednostki.

Strefa IDUB

 

Narzędzie wspierające działalność naukowo-badawczą uczelni realizowaną w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub dowolnego programu grantowego danej uczelni.

Umożliwia m.in.:

 • Tworzenie różnego typu rejestrów prowadzonej działalności badawczej, w tym POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia
 • Składanie oraz ocenę wniosków, w tym w ramach POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia (tłumaczenie artykułu/monografii, publikacja artykułu, wybitne osiągnięcia, minigrant, dofinansowanie konferencji itp.)
 • Elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem przygotowania oraz oceny wniosków
 • Kompleksowe wsparcie procesu rozliczania przyznanych grantów, w tym elektroniczny obieg dokumentów, rozliczenia, raporty i statystyki itp.