Elektroniczna teczka studenta 

ETS CloudA to moduł, który umożliwia generowanie, przechowywanie i zarządzanie dokumentami studenckimi, w tym:

 • Dokumentami rekrutacyjnymi (powiązanie z Portalem Rekrutacyjnym),
 • Dokumentami związanymi z legitymacją,
 • Podaniami (elektroniczny obieg),
 • Kartami okresowych osiągnięć (elektroniczny obieg),
 • Zaświadczeniami (elektroniczny obieg + pieczęć elektroniczna Uczelni),
 • Pracami dyplomowymi i recenzjami (elektroniczne zarządzanie),
 • Elektronicznymi protokołami obrony,
 • Dyplomami (elektroniczne generowanie)

To nie przestrzeń w chmurze do przechowywania zeskanowanych dokumentów – to e-Teczka z prawdziwego zdarzenia!

Pierwszy moduł AI w CloudA!

 • Jednym z naszych najnowszych osiągnięć rozwojowych jest uruchomienie  w systemie Cloud Academy modułu opartego na sztucznej inteligencji, który służy wsparciu procesu oceny zadań i prac studentów.
 • U jego podstawy stoi zaawansowany algorytm, który analizuje wzorcowe rozwiązania i na tej podstawie sugeruje prowadzącemu ocenę dla pozostałych prac. Pozwala on również na weryfikację samodzielności studentów, co w praktyce oznacza wykrywanie plagiatów w pracach oraz zadaniach.
 • Dzięki zastosowaniu AI CloudA pozwala zaoszczędzić wykładowcom wiele godzin pracy oraz zwiększa obiektywność oceny prac i zadań studenckich.

To zupełnie nowy wymiar cyfryzacji działalności uczelni!

Nowe produkty dla uczelni na bazie CloudA! 

Zgodnie z najnowszymi danymi KRASP polskie uczelnie, ze względu na szybko rosnące koszty funkcjonowania, są w coraz gorszej kondycji finansowej (link w komentarzu). Ta sytuacja wymusza podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku zmaksymalizowania efektywności działalności, w tym redukcji kosztów mediów, niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury.  W odpowiedzi na sytuację zaprojektowaliśmy cztery rozwiązania mogące efektywnie i skutecznie pomóc uczelniom w znacznym obniżeniu kosztów funkcjonowania, bez konieczności redukcji zatrudnienia. Są to:

 • Cloud Smart – oprogramowanie umożliwiające szybkie i łatwe układanie harmonogramów zajęć oraz inteligentne zarządzanie pomieszczeniami w budynkach uczelni, na bazie harmonogramu;
 • Cloud Project - system umożliwiający kompleksowe, efektywne zarządzanie dowolnymi projektami realizowanymi w uczelni;
 • Cloud  Science – rozwiązanie służące zarządzaniu programem IDUB lub dowolnym programem grantowym;
 • Control Cloud – system pozwalający na profesjonalny, intuicyjny controlling typu „one click” w zakresie finansów oraz dydaktyki realizowanej na uczelni.

 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

EZD w CloudA, to:   

 • Definiowanie sprawy
 • Dekretacja sprawy
 • Powiązanie sprawy z projektem
 • Rejestr dokumentów powiązanych ze sprawą
 • Domyślny elektroniczny obieg dokumentów sprawy
 • Rejestr dokumentów kancelarii (tzw. Moja Kancelaria)
 • Zaawansowane filtrowanie dokumentów
 • Dekretacja dokumentu
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Przypisywanie dokumentu do sprawy
 • Domyślna dekretacja oraz obiegi elektroniczne powiązane ze sprawą

Elektroniczna Kancelaria to podstawa nowoczesnej uczelni!

 

Nowoczesne metody płatności

Problemy z opłatą za czesne? Brak płatności online? Na pewno nie u nas!
Studenci korzystający z CloudA mają możliwość internetowych płatności za studia za pomocą
karty debetowej/kredytowej,

 • Masterpass,
 • Google Pay,
 • przelewu bankowego,
 • BLIK

Potwierdzone płatności są natychmiast księgowane na indywidualnym koncie, co sprawia, że student po wykonaniu płatności ma od razu dostęp do systemu, w tym do modułu testów. Jest to szczególnie istotne w przypadku regulowania zaległości tuż przed egzaminem. Wszystko odbywa się oczywiście w 100% automatycznie!

Elektroniczna Pieczęć Uczelni

EPU umożliwia:

 • zgłaszanie zapotrzebowania na dokumenty, które zostaną opieczętowane Pieczęcią, 
 • generowania dokumentów wraz z Pieczęcią Elektroniczną Uczelni
 • pieczętowanie dokumentów w formacie PDF i Word
 • automatyczne udostępnianie pieczętowanych dokumentów na indywidualnym koncie studenta.
 • nadawanie indywidualnych uprawnień do pieczętowania dokumentów.
 • rejestrowanie dokumentów wystawionych z Pieczęcią Elektroniczną 

Dzięki EPU student może sam wygenerować sobie potrzebne zaświadczenie bez konieczności akcje ze strony administracji uczelni!