Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywane w czasie trwania studiów są niezwykle istotne. Pozwalają bowiem na zdobycie niezbędnych umiejętności oraz zastosowanie posiadanej już wiedzy w praktyce. Uczą one również, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach oraz jak współpracować z innymi ludźmi. Są to bardzo ważne aspekty z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Dlatego też konieczna jest realizacja praktyk zawodowych.

Niezbędne informacje na temat praktyk zawodowych

Czas trwania praktyki zawodowej zależny jest od rodzaju studiów. I tak:

  • dla studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wynosi on 6 miesięcy (nie mniej niż 960 godzin),
  • dla studiów II stopnia są to 3 miesiące (w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin).

Konieczna jest realizacja praktyk w terminie do końca ostatniego semestru studiów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odbyć je już wcześniej. Ponadto istnieje możliwość realizacji praktyki w wielu instytucjach jednocześnie. Może ona również zostać zaliczona między innymi na podstawie wykonywanej przez studenta pracy. Istnieje także możliwość uznania praktyki zawodowej, która została już zrealizowana w trakcie studiów na innej uczelni bądź kierunku pokrewnym (konieczne jest wówczas spełnienie wymagań określonych w sylabusie praktyk zawodowych).

Co należy zrobić, aby móc rozpocząć praktykę?

W celu zdobycia możliwości odbycia praktyk zawodowych należy wybrać jeden z poniższych dokumentów:

  • skierowanie na praktykę,
  • porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
  • umowa w sprawie organizacji praktyki,
  • wniosek o realizacji praktyki na poczet aktywności zawodowej (dotyczy studentów pracujących).

Aby praktyki zostały zaliczone konieczne jest złożenie jednego z wyżej wymienionych dokumentów wraz z wypełnionym sprawozdaniem (w którym student wypisuje wykonywane w czasie trwania praktyk czynności). Takie sprawozdanie ważne jest jedynie z podpisem oraz imienną pieczątką firmową przedstawiciela instytucji, w której realizowana była praktyka zawodowa. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk wiąże się niestety z niezaliczeniem semestru.

Jak wybrać miejsce odbywania praktyki zawodowej?

Zazwyczaj miejsce odbywania praktyk wybierane jest samodzielnie przez studenta. Jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów można skorzystać również z propozycji organizacji zapewnionych przez Uczelnię. W tym celu należy zwrócić się o pomoc do Opiekuna praktyk na danym kierunku. Osoby posiadające doświadczenie zawodowe mogą także starać się o zaliczenie praktyk na jego podstawie. 

Dowiedz się również jakie są zasady przepisywania ocen UWE

 

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.