Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Stypendia dla studentów

Nasza uczelnia oferuje studentom następujące formy pomocy finansowej: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Co należy zrobić, aby móc z nich skorzystać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie poniżej.

Stypendium socjalne

O ten rodzaj stypendium starać się można zarówno będąc na studiach I i II stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Może być ono jednak pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat. Głównym warunkiem jego przyznawania jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się student. Oznacza to, że wysokość dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie studenta nie powinna przekraczać progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie nie uprawnia do pobierania stypendium na każdym z nich. Student może pobierać je tylko i wyłącznie na jednym, wybranym kierunku. Aby otrzymać stypendium socjalne należy złożyć odpowiedni wniosek oraz aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

To stypendium przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie tego typu musi być potwierdzone przez np. zespół orzekający lub lekarza orzecznika ZUS. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może również zostać przyznane po złożeniu orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora

  1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  2. Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  3. Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Przyznanie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. od daty uzyskania dyplomu, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Ten rodzaj pomocy materialnej można otrzymać już na I roku studiów. Student, który stara się o zapomogę, powinien złożyć wniosek z uzasadnieniem wraz z dołączonymi dowodami, które potwierdzają jego trudną sytuację życiową.

 

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.