Studia z uwzględnieniem osiągnięć akademickich

Oferta edukacyjna

Co oferuje Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE)?

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) ma swoją siedzibę w Nowym Sączu i oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie na kierunkach psychologia, informatyka, zarządzanie. Interesującym rozwiązaniem jest możliwość nauki zdalnej – przez platformę Cloud Academy. Dowiedz się co oferuje Uniwersytet Wirtualnej Edukacji.

Na kierunku psychologia istnieje możliwość skrócenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich do 3-3,5 roku (6 lub 7 semestrów) za pomocą transferu ocen uzyskanych z innej uczelni. Każda osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, lekarza z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub medycznych ma możliwość skorzystania z oferty niestacjonarnych studiów zaocznych UWE. Więcej informacji znajdziesz tutaj - skrócenie studiów z psychologii. Studia w tej formie są intensywne, ale bardzo skuteczne. Studenci mają możliwość realizowana indywidualnej ścieżki kształcenia pod kierownictwem osobistego opiekuna dydaktycznego. Dowiedz się również jak wygląda przepisanie ocen na UWE.

Studia z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego

Jak wygląda przepisanie ocen na UWE?

Oceny z zaliczonych wcześniej wykładów ogólnouniwersyteckich, czy fakultatywnych zostają przepisane na poczet nowych studiów. Student w trakcie nauki wybiera jedną z dwóch specjalności: psychologię kliniczną i osobowości lub psychologię organizacji i zarządzania. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę. Warto skorzystać z tej formy studiów!

 

przepisanie oceny UWE
studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Nataia Bulanowska