Specjalista ds. BHP Zarządzanie Studia RealTime Online pierwszego stopnia (licencjackie)

Absolwenci po specjalizacji z BHP są odpowiednio ukierunkowani, do efektywnej koordynacji zasobami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.

Specjaliści ds. BHP wykonują własne analizy BHP, które przedstawiają pracodawcy oraz skutecznie wprowadzają środki eliminujące zagrożenie w zakładzie. Absolwenci studiów z BHP nabywają także niezbędną wiedzę, do prowadzenia własnego doradztwa w zakresie bhp i przyuczania pracowników z zasad bezpieczeństwa. Specjaliści ds. BHP prowadzą czynności dochodzeniowe w razie wypadku na terenie zakładu.

Są również gotowi przeprowadzać kontrole BHP we współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru lub przeprowadzać audyty dla pracodawcy, wspierając inne działy firmy. Wiedza, jaką dysponują, pozwala ponadto: oceniać wszelakie plany inwestycyjne i modernizacyjne oraz zatwierdzać stan techniczny stanowisk, sprzętu lub całych obiektów.

Specjalista ds. BHP

Dlaczego warto wybrać studia — specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP odpowiedzialny za bezpieczeństwo powinien być odpowiednio przeszkolony, aby mieć pewność, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą mu wspierać pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa w czasie pracy oraz wykonywać inne obowiązki określone przez pracodawcę. Studia licencjackie BHP online są przeznaczone dla specjalisty BHP, koordynatora i innych osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w organizacji. Nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w tworzeniu i zarządzaniu skutecznym programem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czyli BHP. Studia na UWE dają szansę na zdobycie wiedzy z zakresu higieny pracy, wnikliwą analizę sytuacji w firmie oraz podjęcia kroków mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników bez wpływu na efektywność procesów, a także zdobycie tytułu specjalisty BHP. Studia i doświadczenie zawodowe pomogą w osiągnięciu sukcesu w biznesie.

Opłaty za studia 

568,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość