Zarządzanie finansami

Zarządzanie - Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Specjalność przygotowuje do podjęcia finalnie pracy na rynku finansowym w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego i współpracy z podmiotami rynku kapitałowego.

W toku nauczania student zdobywa wszechstronną wiedzę o współczesnych instrumentach finansowych i uczy się umiejętności komputerowego modelowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, firmowymi finansami i funduszami inwestycyjnymi.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego w zakresie kursów walut, stóp procentowych, wartości akcji i obligacji, umie je oszacować i zarządzać nimi. Posiada zdolności budowania strategii osłaniających przed ryzykiem.

Opłaty za studia zarządzanie w administracji publicznej

528,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość