Zarządzanie finansami

Zarządzanie - Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Co wyróżnia studia Zarządzanie Finansami? 

Zarządzanie Finansami studia przygotowują do podjęcia finalnie pracy na rynku finansowym w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego i współpracy z podmiotami rynku kapitałowego. W toku nauczania student zdobywa wszechstronną wiedzę o współczesnych instrumentach finansowych i uczy się umiejętności komputerowego modelowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, firmowymi finansami i funduszami inwestycyjnymi.

Po ukończeniu studiów Zarządzanie Finansami absolwent potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego w zakresie kursów walut, stóp procentowych, wartości akcji i obligacji, umie je oszacować i zarządzać nimi. Posiada zdolności budowania strategii osłaniających przed ryzykiem.

W ofercie naszej uczelni znajdziesz także inne kierunki - np. studia Psychologia Organizacji i Zarządzania

Opłaty za studia

528,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Nataia Bulanowska