Psychologia Studia jednolite magisterskie RealTime Online

Studia psychologiczne niestacjonarne RealTime Online na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) ukierunkowane są na podnoszenie praktycznych umiejętności kursantów oraz stosowanie przekazywanej w toku nauki wiedzy w różnorodnych obszarach życia.

Wiedza uzyskana przez studentów na psychologii online pozwala im na jej praktyczne wykorzystanie zarówno w sferach indywidualnych, publicznych, jak i społecznych. 

Kierunek - studia psychologiczne online  jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI lub VII Polskich Ram Kwalifikacji. Warto dodać, że na poziomie VII jest psychologia online jednolita magisterska.

studia psychologiczne

Wybierz specjalność

Studia psychologiczne online - studia jednolite (magisterskie)

Wszystkie oferowane przez UWE kierunki  na studiach psychologicznych online są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, a otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na VI lub VII poziomie Polskich Ram Kwalifikacji!

UWE umożliwia studia psychologiczne online w dwóch konkretnych wymiarach.

Są to klasyczne, jednolite, 5-letnie studia psychologiczne online magisterskie lub studiowanie tego kierunku jako kontynuacji z zakresu tzw. studiów pokrewnych.

  • Studia psychologiczne online jednolite trwają 5 lat i kończą się uzyskanie tytuły magistra psychologii.
  • Studia z tzw. awansem trwają 3 lata lub 3,5 toku (6 lub 7 semestrów) i prowadzone są w intensywnym trybie nauki zależnym od dotychczasowego wykształcenia w kierunkach pokrewnych. Na ich intensywność wpływa również doświadczeni zawodowe studenta i jego plany zawodowe. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających ukończone studia wyższe z nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych. To najlepszy wybór dla osób, które zdobyły już pewną wiedzę i umiejętności, a pragną zdobyć specjalizację.

UWE oferuje możliwość wyboru kilku specjalizacji specjalności, a w tym takie jak psychologia kliniczna i osobowości, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychoonkologii.

psychologia studia

Masz jakieś pytanie dotyczące Psychologii klinicznej i osobowości studia jednolite magisterskie online?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Psychologii.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie online