Master of Business Administration – Zielona transformacja

Studia podyplomowe MBA

Zielona transformacja to kolejny z naszych wyjątkowych, praktycznych i przyszłościowych kierunków podyplomowych z zakresu zarządzania.

Te trwające dwa semestry studia stworzone zostały przede wszystkim z myślą o absolwentach zarządzania, ale także innych kierunków, takich jak administracja czy ochrona środowiska. Starannie przygotowany program nauczania pozwoli Ci na zdobycie szerokiej i ugruntowanej wiedzy na temat rozwoju marek i organizacji z uwzględnieniem ekologii i dbałości o środowisko. Jeżeli więc pragniesz poszerzyć zakres swojej wiedzy oraz zawodowych kompetencji w tym aspekcie, koniecznie dołącz do grona naszych studentów. Sprawdź szczegóły i już dziś weź udział w rekrutacji na UWE!

Master of Business Administration – Zielona transformacja

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – Zielona transformacja na studiach podyplomowych?

Zielona transformacja MBA to podyplomowy kierunek, który odznacza się podwójną innowacyjnością. Po pierwsze są to studia dotyczące obecnie zachodzących w naszym świecie i społeczeństwie zmian – to kierunek, który pozwoli z należytą rzetelnością i odpowiedzialnością wprowadzać je w życie. Po drugie zaś są to studia, które odbywać się będą w stu procentach w formie zdalnej. Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne prowadzone są online, za pośrednictwem naszej platformy, co stanowi szczególnie nowoczesne podejście do procesu kształcenia, ale także pozwala studentom na łączenie nauki z innymi obowiązkami, jak chociażby praca.

Master of Business Administration – Zielona transformacja

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość