Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia podyplomowe niestacjonarne - Real Time online (hybrydowe) z zakresu Pedagogiki

Studia niestacjonarne - RealTime online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Pedagogika resocjalizacyjna to obszar naukowy, który koncentruje się na procesach reintegracji społecznej jednostek dotkniętych problemami przestępczości lub wykluczenia społecznego.

Ważnym elementem kształcenia w tej dziedzinie jest nie tylko poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi wspierających proces reintegracji społecznej, ale też rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz empatii, które są niezbędne do skutecznego nawiązywania relacji z osobami potrzebującymi wsparcia.

Pedagogika resocjalizacyjna to cenna teoria, ale przede wszystkim też praktyka. Studenci mają okazję uczestniczyć w stażach i praktykach w różnego rodzaju placówkach resocjalizacyjnych, co pozwala im zdobyć doświadczenie oraz sprawdzić w praktyce poznane wcześniej metody i strategie działania.

Dlaczego warto studiować kierunek Pedagogika resocjalizacyjna na studiach podyplomowych?

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej są dedykowane osobom posiadającym już stopień magistra lub licencjata w dziedzinie pedagogiki, psychologii, socjologii lub pokrewnych obszarów nauk społecznych.

Ten kierunek będzie odpowiedni dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami dotkniętymi problemami przestępczości lub wykluczenia społecznego.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów Pedagogika resocjalizacyjna?

Absolwenci studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej zdobywają takie kompetencje jak:

  • analizowanie i diagnozowanie sytuacji społecznej jednostek oraz grup społecznych,
  • projektowanie i realizacja programów resocjalizacyjnych,
  • budowanie relacji i wsparcie psychospołeczne,
  • komunikacja interpersonalna,
  • praca w zespole i koordynacja działań.

Dzięki nim są przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z pracą w różnych instytucjach i organizacjach zajmujących się resocjalizacją oraz integracją społeczną.
 

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych
Pedagogika resocjalizacyjna

Program studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna będzie dostępny WKRÓTCE.


Program będzie przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w różnych miejscach, takich jak zakłady karne, centra socjoterapii, instytucje edukacyjne i ośrodki opiekuńcze.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia interaktywne RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1681/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1682/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1683/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.