Master of Business Administration – kultura regionów

Studia podyplomowe MBA

Przedstawiamy jeden z dwunastu kierunków podyplomowych z zakresu Zarządzania, dostępny w naszej ofercie edukacyjnej – kierunek MBA kultura regionów.

Studia te pozwalają na zyskanie oraz ugruntowanie szerokiej i zróżnicowanej wiedzy, jak również niezbędnych, praktycznych kompetencji. Dowiesz się, jak skutecznie finansować lub pozyskiwać finanse na kulturę oraz jak efektywnie zarządzać jej potencjałem i kapitałem ludzkim. Wszystko to dzięki starannie przygotowanemu programowi nauczania, który obejmować będzie zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. Jeżeli praca w kulturze i efektywnym nią zarządzaniu jest czymś, co chciałbyś robić, koniecznie zgłoś się do nas – zapraszamy na Master of Business Administration – kultura regionów na UWE!

Master of Business Administration – kultura regionów

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – kultura regionów na studiach podyplomowych?

Kierunek Master of Business Administration – kultura regionów to studia o niezwykle starannie przygotowanym i dopracowanym programie, w którym uwzględnione zostały zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Dzięki temu nasi studenci mają okazję do znacznego poszerzenia zakresu swojej wiedzy, ale także zawodowych kompetencji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli naszej wyjątkowej kadry naukowo-dydaktycznej. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży, cenione i pełne pasji, dzięki której w ciekawy i inspirujący sposób przekazują studentom swoją wiedzę. Co więcej, zajęcia prowadzone w ramach kierunku Kultura regionów, odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. To natomiast daje naszym studentom możliwość swobodnego łączenia nauki z innymi obowiązkami oraz kształcenia się z niemal każdego zakątka świata!

Master of Business Administration – kultura regionów

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość