Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

IT Project Manager - kim jest i na czym polega jego praca?

IT Project Manager - kim jest

IT Project Manager to osoba zarządzająca projektami w sektorze IT. Odpowiada za przebieg projektu od fazy jego zainicjowania po zakończenie. Planuje cały proces, dzieli go na poszczególne etapy, wyznacza konkretne zadania wraz z terminem ich realizacji oraz przydziela je poszczególnym osobom.

Sprawdź, na czym dokładnie polega praca i jak zostać IT Project Managerem!

IT Project Manager - kim jest?

IT Project Manager zarządza zespołem, pracującym nad danym projektem informatycznym. Jest osobą, która odpowiada za powodzenie i przebieg projektu w firmie, w zakresie m.in.:

 • aktualizacji oprogramowania,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • działania systemów operacyjnych,
 • wdrażania nowych rozwiązań informatycznych.

IT Project Manager, aby zarządzać w sektorze informatycznym, powinien posiadać dużą wiedzę specjalistyczną. Dlatego też, w tej roli najlepiej odnajdą się studenci informatyki, robotyki i innych kierunków pokrewnych. Oprócz tego, potrzebna jest wiedza o zarządzaniu zespołem i procesem projektowym, którą można uzyskać idąc np. na studia podyplomowe z zarządzania projektami.

IT Project Managerem mogą zostać również absolwenci zarządzania, jednak wówczas muszą dodatkowo zdobyć wiedzę w sektorze IT.

IT Project Manager vs Scrum Master - czym różnią się te role?

Scrum Master zarządza projektem w oparciu o tzw. scrum, czyli ramy zarządzania ustalone dla projektów Agile. Specjalista ten monitoruje również przebieg pracy oraz dba o to, aby każda z osób zaangażowanych rozumiała cel projektu i swój wkład.

Zasadnicza różnica między Scrum Masterem a IT Project Managerem polega na odpowiedzialności - pierwszy z nich nie stoi na czele zespołu, a jest jego integralną częścią - odpowiedzialność za projekt ponosi więc cały zespół. Natomiast w przypadku IT Project Managera to on jest odpowiedzialny za powodzenie projektu i jego efekt końcowy.

IT Project Manager vs Product Owner - czym różnią się te role?

Product Owner skupia się przede wszystkim na określeniu koncepcji produktu/projektu, ustaleniu zadań, wyznaczeniu priorytetów i monitorowaniu ich realizacji, a także - rozwiązywaniu pojawiających się problemów. W tym przypadku również odpowiedzialność za projekt ponosi cały zespół, co odróżnia tę funkcję od roli IT Project Managera.

Umiejętności IT Project Managera

IT Project Manager łączy w sobie wiedzę techniczną z umiejętnością zarządzania zespołem w pracy projektowej. Warto podkreślić, że zarządzanie w tym aspekcie odnosi się do konkretnego projektu, a nie zespołu jako całości.

Aby móc efektywnie pełnić swoje obowiązki, IT Project Manager przede wszystkim musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje miękkie - tylko dzięki nim, jest w stanie skutecznie zarządzać pracą nad projektem. Te umiejętności to:

 • komunikacja,
 • rozwiązywanie konfliktów w grupie,
 • motywowanie i egzekwowanie zadań,
 • jasny, zrozumiały i konstruktywny feedback,
 • efektywne rozdzielenie zadań w grupie,
 • odpowiedzialność i dobra organizacja.

Oprócz tego, sam IT Project Manager powinien wykazywać się dużą odpornością na stres oraz tzw. wielozadaniowością. Każdy projekt podzielony jest na kilka obszarów, które muszą równolegle się realizować, aby osiągnąć wspólny i ostateczny efekt w wyznaczonym czasie. Dlatego też od IT Project Managera wymaga się, aby potrafił łączyć poszczególne obszary i nadzorować je w tym samym czasie.

Z umiejętności twardych, oprócz wiedzy specjalistycznej, liczy się również:

 • tworzenie harmonogramów, planu pracy projektowej i budżetu,
 • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji projektowej,
 • trafne określenie celu projektu oraz tego, jak będzie wyglądać efekt końcowy.

Obowiązki IT Project Managera

Główne obowiązki IT Project Managera to zarządzanie zespołem i koordynowanie prac projektowych. Każdy z nich przechodzi przez 4 fazy:

 • Inicjacja - na tym etapie pojawia się pomysł lub potrzeba stworzenia nowego projektu. IT Project Manager określa dokładnie cel projektu, jego efekt końcowy oraz znaczenie biznesowe dla organizacji. Określa korzyści oraz ewentualne zagrożenia i ryzyko, jakie mogą pojawić się podczas prac lub po ich zakończeniu.
 • Planowanie - tu IT Project Manager musi dokładnie zaplanować prace nad projektem. Podzielić ją na etapy, ułożyć harmonogramy działań, wyszczególnić konkretne zadania oraz wskazać osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary w projekcie, a także narzędzia, które będą potrzebne do jego realizacji. To etap, w którym planuje się również budżet.
 • Realizacja projektu - na tym etapie projekt wchodzi w fazę realizacji. IT Project Manager czuwa nad jego przebiegiem, ustala priorytety, monitoruje, czy wszystko idzie zgodnie z planem, rozwiązuje pojawiające się problemy i koordynuje pracę osób zaangażowanych w projekt. Przygotowuje raporty, sprawozdania oraz organizuje spotkania cykliczne, podczas których omawiane są postępy pracy (np. 1 raz w tygodniu).

To moment, w którym może pojawić się najwięcej nieoczekiwanych czynników, wpływających na ostateczny efekt projektu. IT Project Manager musi być czujny, szybko reagować na trudności i dbać o efektywność prac.

 • Zakończenie - jest to etap, w którym projekt dobiega końca, a IT Project Manager przedstawia ostateczny efekt.

IT Project Manager - jakie zarobki można liczyć w tym zawodzie?

IT Project Manager to dobrze opłacany zawód. Zarobki różnią się w zależności od poziomu stanowiska oraz formy zatrudnienia (umowa o pracę, B2B, umowa zlecenie). Jako IT Project Manager Junior można liczyć na wypłatę w granicach 5.000-8.000 złotych, natomiast Senior IT Project Manager zarabia w przedziale 20.000 – 30.000 złotych.

Zarządzanie projektami - jakie studia wybrać?

Aby zawodowo zajmować się zarządzaniem projektami, warto ukończyć studia z zarządzania, a następnie - poszerzyć swoją wiedzę o wybrane obszary. Jeśli chcesz pracować jako IT Project Manager, musisz dodatkowo zdobyć wiedzę specjalistyczną, np. korzystając z certyfikowanych szkoleń.

Natomiast jeśli jesteś po studiach informatycznych (lub pokrewnych) i chcesz kontrolować procesy projektowe w IT, to musisz zdobyć kompetencje, które pozwolą Ci efektywnie zarządzać zespołem i pracą projektową. Wówczas dobrym rozwiązaniem są studia podyplomowe z zarządzania projektami IT.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.