Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Zarządzanie w sektorze trzecim – na czym polega?

Zarządzanie w sektorze trzecim

Trzeci sektor to dość tajemniczo brzmiąca nazwa, pod którą kryją się wszystkie organizacje pozarządowe. Na czym dokładnie polega zarządzanie w tym sektorze i czy warto iść w tym kierunku? Sprawdźmy!

Co to jest sektor trzeci?

Sektor trzeci to określenie, z którym stosunkowo rzadko można się spotkać. Częściej funkcjonuje określenie „sektor organizacji non-profit” czy organizacji pozarządowych. Niekiedy jest nazywany również sektorem obywatelskim. Skąd taka nazwa?

W nowoczesnych państwa stosuje się podział na 3 sektory:

 • sektor władz publicznych, do którego zaliczają się wszelkie instytucje rządowe, państwowe i samorządowe;
 • sektor przedsiębiorców;
 • sektor organizacji pozarządowych, czyli tzw. organizacji non-profit, które nie są związane z administracją publiczną.

Aby zrozumieć zarządzanie sektorem trzecim, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dokładnie są organizacje non-profit?

Otóż są to wszelkie organizacje, które działają w jakimś konkretnym celu. Mają swój interes społeczny (stąd też określenie sektor obywatelski), na rzecz którego podejmują różne działania w kraju bądź w ramach współpracy międzynarodowej.

Drugą istotną cechą tych organizacji jest działanie bez nastawienia na korzyści finansowe. A więc są to organizacje, u których podstaw leżą konkretne wartości i idee i to w ich interesie podejmuje się działania, a nie w kontekście pozyskania z tego benefitów finansowych.

Inne określenia organizacji pozarządowych, z którymi można się spotkać, to:

 • organizacje społeczne,
 • organizacje ochotnicze,
 • organizacje niezależne,
 • organizacje użyteczności publicznej.

W jaki sposób funkcjonują organizacje non-profit?

Organizacje pozarządowe, aby mogły spełniać swoje funkcje i działać, potrzebują finansowania. Jako organizacje, których celem nie jest zysk, a szerzenie lub obrona danych wartości, potrzebują finansowania zewnętrznego. Źródłem pozyskiwania funduszy jest budżet państwowy oraz darczyńcy, w postaci osób fizycznych lub firm.

Organizacje non-profit mogą być zarejestrowane m.in. jako:

 • fundacja,
 • stowarzyszenie,
 • klub (np. sportowy),
 • koło łowieckie,
 • koło gospodyń wiejskich,
 • izby gospodarcze lub rzemieślnicze,
 • związek rolników,
 • klub osiedlowy,
 • związek zawodowy.

Organizacje non-profit zajmują się działalnością użyteczną społecznie, a więc działają na rzecz jakiegoś istotnego interesu społecznego.

Organizacje te mogą funkcjonować w zakresie różnych problemów społecznych i działać m.in. na rzecz:

 • pomocy społecznej rodzinom,
 • seniorów,
 • samotnych matek,
 • osób niepełnosprawnych,
 • dzieci i młodzieży,
 • mniejszości narodowych i etnicznych,
 • aktywizacji zawodowej,
 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • ekologii i ochrony zwierząt,
 • praw człowieka,
 • kultury i sztuki,
 • sportu,
 • praw konsumentów,
 • niesienia pomocy ofiarom katastrof, wojen lub klęsk żywiołowych.

Charakter działania tych organizacji jest bardzo szeroki.

Na czym polega zarządzanie w sektorze trzecim?

Organizacje non-profit mają swoją misję i interes, w imieniu którego działają. Zarządzanie w tym sektorze wymaga umiejętności, które pozwolą przede wszystkim pozyskiwać fundusze, dzięki którym organizacja będzie mogła dalej się rozwijać i nieść odpowiedni rodzaj wsparcia.

Dlatego też kluczowe będą umiejętności negocjacyjne, logicznego argumentowania i rozumienia, a także szukania rozwiązań. Pozyskiwanie funduszy to największe wyzwanie, przed jakim stoją organizacje z sektora trzeciego.

Kolejnym wyzwaniem może być utrzymanie odpowiedniej kadry i liczby wolontariuszy.

Dlatego osoba zarządzająca w sektorze trzecim musi wykazywać się wysokimi umiejętnościami społecznymi oraz managerskimi. Potrafić dobrze się komunikować, ale również szukać odpowiednich rozwiązań, które będą zachęcające zarówno dla pracowników, jak i wolontariuszy.

Ostatnim bardzo ważnym elementem jest zarządzanie całością, a więc koordynowanie działań tak, aby organizacja mogła funkcjonować sprawnie.

Osoba pełniąca funkcję zarządczą musi wykazywać się kreatywnością, odwagą, nieszablonowym myśleniem, jednocześnie łączyć to z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi.

Zarządzanie w tym sektorze to z pewnością idealna opcja dla osób, które chcą czuć realny wpływ na rozwój organizacji i nie lubią popadać w stagnację.

Czy warto studiować zarządzanie w sektorze trzecim?

Sektor trzeci zdecydowanie potrzebuje dobrych i wykwalifikowanych managerów. Organizacje non-profit mierzą się z wieloma wyzwaniami, z którymi mogą sobie poradzić wyłącznie osoby o wysokich kompetencjach zarządczych.

Gdzie zdobyć wiedzę, odpowiednią do pracy w tym sektorze? M.in. na kierunku zarządzanie w sektorze trzecim na Uniwersytecie Edukacji Wirtualnej.

Jest to kierunek z obszaru MBA (Master of Business), a więc skierowany do osób, które już mają doświadczenie w zarządzaniu i pełnieniu roli kierownika, managera lub pokrewnego.

Na studiach MBA z zakresu zarządzania w sektorze trzecim skupisz się wyłącznie na rozwijaniu takich kompetencji, jak:

 • liderstwo,
 • przywództwo,
 • zarządzanie,
 • budowanie oraz realizowanie strategii biznesowych.

To wszystko w oparciu o sektor organizacji non-profit. Program studiów oparty jest na dużej liczbie ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu od razu po zakończeniu studiów możesz podjąć pracę w sektorze trzecim.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.