Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa

Studia podyplomowe online z zakresu Pedagogiki

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa

Jeżeli posiadasz wykształcenie na poziomie mgr psychologii, teraz masz szansę zrealizować swoje marzenia. Wybierz studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa w UWE.

Głównym celem tych studiów jest dostarczenie absolwentom wyższych uczelni, posiadającym już wiedzę merytoryczną, dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych dla nauczyciela psychologa, które są wymagane do pracy w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Program studiów gwarantuje zdobycie przygotowania pedagogicznego, umożliwiającego pracę jako psycholog w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela-psychologa?

W zakresie pedagogiki, zwłaszcza:

 • na temat systemu oświaty, prawa oświatowego oraz regulacji dotyczących praw człowieka, dziecka i osób z niepełnosprawnościami;
 • w zakresie organizacji szkoły, modeli edukacyjnych, a także alternatywnych form nauczania;
 • w obszarze etyki zawodowej, praw i obowiązków nauczyciela, aspektów bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, a także oceny jakości pracy nauczyciela;
 • o uwarunkowaniach funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, diagnozy konfliktów i rozwoju kompetencji społecznych uczniów;
 • w zakresie wspierania uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, identyfikowania potencjału uczniów i przygotowywania ich do nauki przez całe życie.

Absolwenci dysponują umiejętnościami diagnozowania problemów adaptacyjnych uczniów, analizy roli szkoły, rodziny i znaczenia przygotowania dziecka do nauki. W obszarze trudności w uczeniu się, absolwenci potrafią identyfikować ich przyczyny i objawy, a także wdrożyć odpowiednie metody pracy z uczniem. 

W zakresie metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, zwłaszcza:

 • dotyczącą rozwoju dziecka w kontekście edukacji oraz praktycznych metod wykorzystania wiedzy psychologicznej w działaniach dydaktyczno-wychowawczych; 
 • o roli, zadaniach i funkcji psychologa w placówkach oświatowych;
 • w zakresie technik diagnozy zespołu klasowego, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zagadnień związanych z diagnozą pozytywną i negatywną ucznia. 

Absolwent dysponuje umiejętnościami opracowywania opinii psychologicznych i formułowania zaleceń. Jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i działalności psychoedukacyjnej, w tym wspierania uczniów oraz ich rodziców. Absolwent posiada umiejętności do organizacji i projektowania zajęć, wspomagając pracę nauczyciela także w kontekście pracy z uczniami mającymi ograniczoną znajomość języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej.

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Podstawa prawna kształcenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102); 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.) - załącznik nr 1. 

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa

 Program studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa" obejmuje m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
 • Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Profilaktykę zdrowia i projektowanie programów psychoedukacyjnych w oświacie,
 • Psychologia wychowawcza.

Program jest skierowany do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii, z myślą o pracy jako nauczyciel-psycholog.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia interaktywne RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1543/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1544/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

RealTime Online — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1545/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024 otwarta!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.